GIÀN GIÁO RINGLOCK

Giáo Ringlock chuẩn bị cấp cho công trình dầm chuyển:

Giằng ngang ringlock

Chân kích giáo kết cấu

Cây chống giáo ringlock

Sắp xếp đai kiện

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm.

Phòng kỹ thuật - Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kim Minh

Địa chỉ: Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

Tel/Fax: 04.332.554.20  Phone: 0168.468.18.26 Mr. Thanh

Email: kimminhcor@gmail.com

Được đăng vào

Viết bình luận