Tầm quan trọng của việc đóng then cài trong giáo ringlock

The wedge (Chốt nêm) hay then chốt. Có tác dụng liên kết, giữa đầu giằng và đĩa giáo. Nó rất nhỏ,nhưng ai quên hay bỏ sót thì thành việc lớn thậm chí nghiêm trọng. Khi lắp đặt giàn giáo Ringlock, chỉ cài mà không đóng chặt bằng búa hay dụng cụ chuyên biệt thì sự liên kết giữa các cột giáo sẽ xộc xệch, chịu tải lệch tâm. Nhận thức được điều này các kỹ sư Kim Minh luôn đặc biệt lưu ý trong công tác design và support trên công trường.

Được đăng vào

Viết bình luận