Những ưu điểm của giáo Ringlock KimMinh

Có những sáng kiến không đem lại nhiều giá trị. Có những sáng kiến thay đổi cả lịch sử. Những loại giáo thông thường có nhược điểm lắp giáo cao sẽ bị lệch tâm, kết cấu lắp ráp nặng nề, 1 khung giáo có nhiều mối hàn dẫn đến chân không thẳng. Ringlock Kim Minh ra đời đã khắc phục được tất cả các nhược điểm đó để có mặt trong các dự án lớn: Luxury Đà Nẵng, Gamuda garden, viettinbank-Tower,...v.v...


Được đăng vào

Viết bình luận