Công trình greenbay sau cơn bão số 2

Mưa bão làm công trình đầy nước, công việc nhận hàng tại công trường xảy ra rất là phức tạp.

Hình ảnh công trường sau cơn bão số 2

Được đăng vào

Viết bình luận