Giàn giáo Nêm

Giàn Giáo Nêm

Ưu điểm chính của hệ giàn giáo nêm Giảm chi phí cho 1m2 chống sàn so với các sản phẩm khác. Lắp dựng nhanh, an toàn , chính xác. An toàn trong thi công đà biên. Thi công không cần công nhân có tay nghề. Dễ dàng kiểm soát số lượng chi tiết. Tiết kiệm không gian lưu kho, chi khí vận chuyển. Độ bền cao bởi được nhúng kẽm nóng, ống được lốc từ tôn cuộn nhập khẩu. Kích cỡ chi tiết có thể thay đổi [...]