Blog

Các Tiêu Chi Đảm Bảo An Toàn Sử Dụng Giàn Giáo Thi Công

Các tiêu chí đảm bảo an toàn sử dụng giàn giáo thi công

An toàn khi làm việc với giàn giáo trên cao

Trên các công trường xây dựng đa số các vụ tại nạn lao động đều từ việc thi công giàn giáo công tác trên cao, chính vì vậy để đảm bảo an toàn cần tuân thủ các microsoft windows product key điều kiện sau đây:

Các nguyên nhân sảy ra tai nạn do thiết bị:

Lắp đặt giàn giáo không đảm bảo kỹ thuật nên giàn giáo bị đỗ ngã, bị gẫy khi đang thao tác.
Giàn giáo không đảm bảo chất lượng và sức chịu tải không đủ.

2. Nguyên nhân do người lao động.

Bất cẩn trong khi thi công, không trang bị dụng cụ an toàn bảo hộ lao động khi làm việc
Người lao động không đảm bảo sức khỏe .

3. Các yêu cầu cần tuân thủ khi làm việc trên cao:

Kỹ thuật: Lắp đặt hệ giàn giáo đúng thiết kế kỹ thuật an toàn theo các quy định của tiêu chuẩn xây dựng TCVN. Thường xuyên bảo trì kiểm định vệ sinh giàn giáo đảm bảo hệ giàn giáo làm việc an toàn.
Con người: Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động: độ tuổi, không dùng kích thích, mang bảo hộ lao động, học an toàn lao động…

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0975831468